Ramazan Bayramı

Hicretin ikinci yılına kadar Ramazan Bayramı kutlaması yapılmıyordu. Medine'lilerin Cahiliye döneminden kalma pagan törenleri şeklinde kutladıkları iki bayramları vardı.
Peygamberimiz (SAV) tarafından Ramazan Bayramı ile ilgili tüm ritüeller düzenlenerek, tüm Müslümanlara “Yüce Allah size o iki bayramdan daha hayırlı iki bayram ihsan buyurmuşlardır (Salat, Nesai, İdeyn, 245,1)” şeklinde tebliğ etmişlerdir.
Genel olarak bayramlar, dini ve ulusal özellikleri nedeni ile bir kutlama vesilesi olan özel günlerdir. İslamdan önce, Kaşkarlı Mahmut'un yazdıklarından,sevinç ve eğlenceyi kapsayan ama dini olmayan kutlamalar için ‘id’ ya da ‘bayram’ nitelemesi yapıldığını biliyoruz. Ama bunların içinde dini ayinler şeklinde ve çoğunlukla mevsimlerin gelişlerini selamlayan ya da kutlayan seremoniler de sözkonusu idi. Moğollarda, Başkurt ve Yakutlar'da, güzün ve Mayıs ayında, doğanın ya da Tanrı'nın merhametli olmasına yönelik veya bolluk, mutluluk ve bereket getirmesi için yapılan, adak ve kurban sunumunu da içeren ya da kötü ruhlardan korunmayı amaçlayan ritüeller her zaman varolmuştur. Hatta bu ritüeller, bir inisiasyon boyutunda dans ve müzik eşliğinde bir kendinden geçiş figürasyonu derecesinde olabilmekte idi.
İnsanlık tarihi boyunca, Bayram ya da kutsal gün mitleri, en ilkel formları ile, Paleolitik Çağ (MÖ.20.000-8000) ve Neolitik Çağ (MÖ.8000-4000) ve İlk Uygarlıklar (MÖ.4000-800) dönemlerinde şekillenmeye başlamışsa da buna yönelik en belirgin örnekler, Babil Destanlarında, milattan önce ikinci binyılın ilk yarısına tarihlenen ‘Enuma Eliş’ yaratılış metinlerinde, Çin'de Shang Hanedanlığında (MÖ.12 yy.), Eski Hint Uygarlıklarında Vasent Panchami ve Sarasvati törenlerinde ve antik Yunanlıların ilk yazda yaptıkları büyük Dionysos şenliklerinde görülmektedir. O dönemlerden günümüze, Bayramlar, İnsanın en temel ihtiyaçlarını karşılamakta olup çoğunlukla aile, toplum hayatı, ekonomi ve politik özellikler içermesine rağmen çoğunlukla dini referanslar ön plandadır.
Tekrar Ramazan Bayramı'na dönersek, Ramazan ayının sona ermesi ile Ramazan Bayramı kutlanır ve Ramazan ayının her gecesi ,kutsallığı ve oruç fazının yerine getirilmesinin insan nefsinde verdiği ruhani duyguların yoğunluğu nedeni ile her aydan özeldir, ancak bu Ayın 27. gününe rastlayan ve Kuran-ı Kerim'in ilk indirildiği gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi en Hayırlı gece olarak belirtilir.
Bayramlar, geleneğimizde de büyük öneme haiz olup, mezarların ziyareti ve akabinde akraba ve dostlarla bayramlaşıp karşılıklı hediye alış verişi ve genelinde de Din ve Milliyet aidiyetinin en üst seviyede hissedildiği en özel günlerdir. Bu vesile ile, tüm okurlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim.
YORUM EKLE

banner1