İhaleyi alan yeni taşeronun çalıştırmazsa...

Bir okurumuz soruyor: “Çoğumuz 4-5 yıla yakın bir zamandır B… Belediyesinde her yıl değişen taşeron işçisi olarak çalışan temizlik, şoförlük ve veri işlem işlerini yapan işçileriz. Son yılın ihalesi 31.05.2018 tarihinde sona eriyor. Halen bizi çalıştıran taşeron şirketin yeni ihale döneminden itibaren başlayacak ihaleyi kazanamaması, ihaleyi kazanan yeni taşeronun da bizi çalıştırmaması durumunda yasal haklarımız nelerdir, bu konuda bizi aydınlatır mısınız?”
Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi 4857 sayılı İş Yasası’nın 2'nci maddesindeki hükme göre “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.”
Haziran ayından itibaren başlayacak yeni ihaleyi eski alt işveren taşeronun kazanamaması, ihaleyi kazanan yeni alt işverenin de okurumuz ve arkadaşlarının bir kısmını çalıştırmaya devam etmemesi halinde ihale süresinin 31.05.2018 tarihinde sona ermesiyle birlikte son alt işveren/taşeron şirket tarafından iş sözleşmelerinin feshedilerek işten çıkarılmaları söz konusudur. Bu durumda kural olarak ihaleyi kazanamayan ve okurumuzu çalıştıran son alt işverenin, İş Yasası’nın 6'ncı maddesine göre önceki taşeron şirketlerden işyerini devralan son alt işveren olması nedeniyle okurumuz ve arkadaşlarının ilk işe giriş tarihlerinden itibaren bu güne kadar olan hizmetlerinden sorumlu olması gerekeceği için yeni dönemde çalıştırılmayan okurumuz ve arkadaşlarının asıl işveren belediye ile son alt işvereni hakkında kıdem ve ihbar tazminatı ile varsa kullanmadıkları izinlerine ilişkin izin ücreti, eğer yapmışlar ve çalışmışlarsa fazla çalışma, hafta ve genel tatil ücreti talebiyle iş mahkemesinde dava açmaları gerekmektedir.
Ayrıca 4857 sayılı İş Yasası’nın 112'nci maddesi gereğince okurumuz ve arkadaşlarını asıl işveren olarak çalıştıran belediyenin, ilk işe girdikleri tarihten itibaren tüm hizmet sürelerine ilişkin kıdem tazminatlarını, son olarak aldıkları ücret ile tazminata esas alınması gereken yemek, yol parası, varsa ikramiye ve diğer sosyal yardım ve yan ödemeler esas alınarak bulunacak tazminata esas ücretleri üzerinden ödeme yükümlülüğü de bulunmaktadır.
YORUM EKLE

banner1