Belden aşağı vurmak

Türk Dil Kurumu'na göre; iş hayatında, insan ilişkilerinde, siyasette kural dışı saldırmanın adı belden aşağı vurmak.
Önemli olan iki kelime var.
Kural ve dışı...
***
Peki kural nedir?
Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilkeler bütününe de kural deniyor.
***
Bir de vicdan var.
Nedir vicdan?
Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç.
***
Demek ki bir de ahlak var.
Nedir ahlak?
Bir kimsenin iyi niteliklerini veya kişiliğini ifade eden tutum ve davranışlar bütünü, yani mizaç.
***
Mizaç ne?
Huy, karakter
***
Karakter ne?
Bir türün bireylerinin sahip olduğu biçim, renk, büyüklük, yapı özellikleri. Genlerin etkisi ile meydana çıkarak dölden döle taşınırlar.
***
Gen ne?
İçinde bulunduğu hücre veya organizmaya özel bir etkisi olan, kuşaktan kuşağa ve hücreden hücreye geçen kalıtımsal öge.
***
Kalıtımsal ne?
Soydan geçme, soydan kalma.
***
Soy ne?
Ana ya da babadan her birinin yalnız erkek ya da yalnız kadın ataları dolayısıyla oluşan yakınlık kümesi.
***
Şimdi dönelim başa.
1. Bir insanın bir başkasına kural dışı saldırması için vicdanının ve ahlakının olmaması gerekiyor.
2. Vicdanı ve ahlakı olmayan insan, aslında bunu karakterinden alıyor.
3. Karakteri, vicdansız ve ahlaksız olan insan, kural dışı saldırmayı karakterinden alırken, bu özelliği ona kuşaktan kuşağa, hücreden hücreye, kalıtımsal bir yolla, anasından ya da babasından geçmiş bulunuyor.

Bakın etrafınıza, belden aşağı vurmayı alışkanlık haline getirenlerin tamamında yukarıdaki üç özelliği aynen ve tıpatıp görürsünüz.
O zaman gayet doğal.
Nerede olursanız olun, size genetik yolla kodlanmış soyunuz gibi davranıyorsunuz.
Bir nevi soysuzluk aslında.
***
Soysuzluk nedir?
Biyolojik, törel ve toplumsal ölçüler yönünden göze batacak denli kötüye giden kişi.
Hadi hayırlı işler...
Hiçbir koltuk, hiçbir makam, hiçbir ekonomik değer, yüreklerinizden vicdanınızı söküp atmasın.
Direnin genetik yapınıza.
Dünya her zaman belden aşağı vurmayanlarındır.
Dün böyleydi, bugün böyle, yarın da böyle olacak...
YORUM EKLE

banner1