İlk plaket CHP'den
İnsanoğlu iki dil kullanır ya siyaset ya şiddetin dili
Kılıçdaroğlu bugün İzmir'de
Burs alan öğrenci yönetime geçip mücadeleyi sürdürüyor
Bu yazı 05 Haziran 2013, Çarşamba 11:54:37 tarihinde eklendi.
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

İş güvencesinden yararlanma koşulları - Ali Gümüşay

İş güvencesinden yararlanma koşulları

Çalışanlar için en önemli sorun iş güvencesidir. Bunu şu şekilde özetlemek mümkün. İş güvencesi, işçinin işinin güvence altına alınmasıdır. Bu güvence temelde, işçinin çalışmakta olduğu işini koruyabilmesi, işine keyfi olarak son verilmemesi biçiminde kendini gösterir.

 

İşçi için ücret her şeyden önemlidir. İşçi ücreti ile kendisini ve bakmakla yükümlü olduğu kimseleri geçindirecektir. Bu nedenle işçinin gelirinden (ücretinden) yoksun kalma korkusunun dışında tutulması, hatta keyfi olmayan bir nedenle işsiz kalması halinde, yeni bir iş bulana kadar “işsizlik sigortası” ya da “sosyal yardım ödemesi” kanalıyla korunması gerekmektedir.
Konuyu biraz daha açarsak, iş güvencesi işçi ile işveren arasındaki ilişkinin, her durum ve koşulda sürdürülmesi demek değildir. İş güvencesi ile sağlanması gereken işçinin işine hiçbir biçimde değil; yalnız keyfi olarak son verilmesinin kaldırılması veya belirli koşul ve durumlarda bu olanağın sınırlandırılmasıdır.

 

Bu bağlamda, ülkemizin de onayladığı Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından son Verilmesi Hakkındaki 158 sayılı sözleşme ve biraz da Avrupa Birliği'ne katılma sürecinin zorlamasıyla iş güvencesine ilişkin hükümler, son ve halen uygulanır şekli ile 4857 sayılı İş Yasası’nın 18, 19, 20, 21 ve 22. maddeleri ile düzenlenmiştir. Bu düzenlemelere göre bir işçinin İş Yasası'nın iş güvencesine ilişkin koruyucu hükümlerinden yararlanabilmesi için öncelikle;
a) işçinin çalıştığı işyerindeki toplam işçi sayısının en az 30 olması,
b) böyle bir işyerinde çalışan işçinin en az altı aydan beri işyerinde çalışması,
c) işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışması, gerekmektedir. Başka bir deyişle,  otuz işçiden az işçi çalıştıran küçük ve orta ölçekli işyerlerinde, işçi iş sözleşmesi ile en az altı aydan bu yana çalışıyor olsa bile iş güvencesi hükümlerinden yararlanamayacaktır.

 

Bu koşulları taşıyan ve iş sözleşmesi işverence feshedilen işçilerin fesih bildiriminin kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içinde fesih bildiriminde sebep gösterilmediği ya da gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiasıyla İş Mahkemelerinde dava açmaları gerekmektedir. Mahkeme yapılan yargılama sonunda feshin geçersizliğine karar verilmesi halinde işverenin işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. Bunun için işçinin mahkeme kararının kendisine tebliğinden itibaren 10 iş günü içinde işverene başvurması gerekmektedir.

 

İşçinin başvurusu üzerine bir ay içinde eski işine başlatılmaması halinde işverenin kıdem ve ihbar tazminatının yanı sıra mahkeme kararında hüküm altına alınan en az 4 aylık ve en çok 8 aylık iş güvencesi tazminatı ile kararın kesinleşmesine kadar çalıştırmadığı süre içinde en çok 4 aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer haklarını da ödemek zorundadır. Ödememesi halinde işçinin tekrar söz konusu haklarının ödenmesi talebiyle İş Mahkemesi'nde dava açması gerekmektedir.

Yazdır Paylaş
Diğer Ali Gümüşay Yazıları
Belediyenizin hizmetlerinden memnun musunuz?
Evet
Kararsızım
Hayır